Jak to zrobić? > Dokumenty > Kopiowanie do bufora

Drukuj

Kopiowanie do bufora - procedura

1.Należy wybrać odpowiednią kartotekę dokumentów z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk (Sprzedaż, Magazyn lub Zakup) na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki dokumentów.

2.Zaznaczyć na liście dokumenty, które chcemy skopiować do bufora.

3.Wybrać przycisk Operacje i polecenie Kopiowanie do bufora. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Kopiowanie dokumentów do bufora. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach programu systemem numerowania, pozostałe dane pozostają bez zmian.

4.Aby wykonać kopie wybranych dokumentów, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – wybrać przycisk Anuluj.

 

Wskazówka:

Podczas kopiowania dokumentu do bufora można także skopiować notatkę w nim umieszczoną.