Wiadomości podstawowe > Kontrahenci

Drukuj

Kontrahenci

Kontrahenci to zarówno partnerzy handlowi – dostawcy i odbiorcy – jak i pracownicy firmy oraz urzędy. Umożliwia to prowadzenie w programie nie wynikających bezpośrednio z działalności handlowej rozliczeń z pracownikami i urzędami. Dane pracowników i urzędów są zgrupowane w odrębnych kartotekach.

 

Przy wystawianiu dokumentu trzeba podać dane kontrahenta, któremu sprzedawany jest lub od którego kupowany jest towar a także można podać dane dostawcy lub odbiorcy. Informacje te mogą być wpisywane bezpośrednio do pól dokumentu albo wprowadzone automatycznie na podstawie danych pozycji z kartoteki kontrahentów. Jeśli informacje zostaną wprowadzone do kartoteki, mogą być one następnie zestawiane i drukowane w różnych przekrojach.

 

Dane kontrahentów mogą być wysłane operacją Eksport do e-Dokumentów (kartoteka kontrahentów) z Handlu do modułu e-Dokumenty zgodnie z parametrami podanymi w Ustawieniach w części Współpraca z modułami > e-Dokumenty. Dla kontrahentów z podpisaną umową w programie e‑Dokumenty bądź przy pracy w trybie Zgody domniemanej istnieje możliwość wystawienia e-faktur.

 

Aby wpisać dane kontrahenta bezpośrednio do dokumentu (bez umieszczania ich w kartotece kontrahentów - kontrahent incydentalny) nie należy wypełniać pola kod. W zestawieniach według przekroju kontrahentów dane z tego dokumentu zostaną ujęte w pozycji Kontrahent niezarejestrowany.

 

Zobacz także:

Kontrahent

Jak to zrobić - Kontrahenci