Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 3012

Drukuj

Komunikat nr 3012 - Lokalny silnik bazy danych nie jest dostępny przez MicroKernel Router

Błąd oznaczający, iż lokalny motor bazy danych nie jest dostępny. Możliwe przyczyny błędu:

Nie wystartował silnik Pervasive.

Brak komunikacji sieciowej lub niepoprawne ustawienia w Pervasive dla klienta.

Instalacja stacji roboczej lub serwera została wykonana nieprawidłowo.

 

Zazwyczaj błąd występuje wówczas gdy nie uruchomił się lokalnie silnik bazy danych. Przeważnie jest to błąd dotyczący serwera. W przypadku gdy problem wystąpi na stacji roboczej oznacza to, iż Pervasive jest nieprawidłowo skonfigurowany. Wówczas Symfonia próbuje korzystać z lokalnego silnika bazy danych, gdzie powinna korzystać z serwera.

 

Aby sprawdzić ustawienia silnika na stacji roboczej uruchom PSQL Control Center & Documentation, a następnie z górnego sprawdzić ustawienia dla Klienta za pomocą Configure Microkernel Router:

Use Local Microkernel Engine – ustaw na OFF

Use Remote Microkernel Engine – ustaw na ON

Use IDS – ustaw na OFF

Communication Protocols > Supported Protocols – ustaw na TCP/IP

 

Po zmianie konfiguracji klient Pervasive powinien łączyć się do serwera.

Jeśli po zmianie parametrów w Pervasive na stacji roboczej pojawi się błąd 3014 oznacza to, że konfiguracja jest poprawna, ale występuje problem w komunikacji sieciowej pomiędzy stacją roboczą a serwerem. Wówczas należy zastosować się do instrukcji związanej z błędem 3014.

 

W przypadku nieprawidłowej instalacji upewnij się że:

na komputerze pełniącym rolę serwera wykonana została pełna instalacja programu i silnika bazy.

na stanowisku łączącym się z serwerem wykonana została instalacja stacji roboczej programu oraz oprogramowania klienckiego silnika bazy danych.

Nie poprawnie zainstalowane programy należy odinstalować (wraz z oprogramowaniem bazy danych). Ponowną instalację należy wykonać zgodnie z instrukcją instalacji programu.

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty