Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 3014

Drukuj

Komunikat nr 3014 - MicroKernel router nie może odszukać serwera Pervasive

Definicja błędu przez Pervasive mówi iż Klient (stacja robocza) nie może zlokalizować serwera Pervasive. Inaczej można to opisać iż błąd 3014 mówi o kłopocie w komunikacji stacji roboczej Pervasive z serwerem. Przyczyną błędu mogą być :

Na stacji roboczej wykonano serwerową instalację programu Symfonia.

Niepoprawna konfiguracja Pervasive.

Ustawienie komunikacji stacji roboczej i serwera po adresie IP. Komunikacja powinna działać po nazwie DNS serwera. Zarówno stacja robocza jak i serwer powinny rozstrzygać poprawnie nazwę DNS urządzeń

Zapora Firewall bądź program antywirusowy, który uniemożliwia poprawne połączenie pomiędzy serwerem a stacją roboczą.

Złe mapowanie dysku na stacji roboczej do serwera. Mapowanie powinno odbywać się przy pomocy nazwy DNS serwera. Jeżeli dyski sieciowe są mapowane po adresie IP może wystąpić problem. Pervasive działa głównie w oparciu o rozstrzyganie nazw DNS.

 

Aby wyeliminować wymienione powyżej błędy sprawdź konfigurację połączenia między serwerem a stacją roboczą.

 

hmtoggle_plus1Sprawdzenie połączenia poleceniem PING

hmtoggle_plus1Test połączenia pomiędzy stacją roboczą a serwerem Pervasive

 

Komunikacja silnika Pervasive odbywa się na portach 3351 oraz 1583.

Aby w zaporze windows odblokować komunikację na tych portach można skorzystać z pliku 3014.bat dostępnego pod tym linkiem.

 

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty