Gospodarka magazynowa > Deklaracja Intrastat

Drukuj

Deklaracja Intrastat

Po wybraniu polecenia Wykonaj raport i wybraniu z listy dostępnych raportów Deklaracja IST XML, można utworzyć deklarację Intrastat.

 

Podaj okres deklaracji IST

W tym polu należy podać okres sprawozdawczy, za który ma zostać sporządzona deklaracja Intrastat.

 

Katalog plików deklaracji

Należy podać ścieżkę dostępu do katalogu zapisu deklaracji.

 

Utwórz

Utworzony zostanie rodzaj deklaracji zaznaczony w Ustawieniach (przywóz lub wywóz). Dla dokumentów magazynowych niepowiązanych z dokumentami handlowymi, pobierana jest wartość z dokumentu magazynowego. Dla dokumentów powiązanych z dokumentami handlowymi, pobierana jest cena z dokumentu handlowego i wartość równa jest iloczynowi tej ceny i ilości.

 

Zbijaj pozycje o takim samym kodzie CN – w przypadku, gdy towarów skomasowanych będzie więcej niż jeden, jako opis towaru wykorzystany zostanie opis kodu CN.

Informacje dotyczące kilku przywozów lub wywozów towarów sklasyfikowanych pod jednym kodem CN, realizowanych w obrębie Wspólnoty w jednym okresie sprawozdawczym, powinny być komasowane (sumowane) w jednej pozycji, o ile dane dotyczące:

kodu kraju wysyłki [w przywozie] / kodu kraju przeznaczenia [w wywozie] (pole 11),

kodu warunków dostawy (pole 12),

kodu rodzaju transakcji (pole 13),

kodu rodzaju transportu (pole 15),

kodu kraju pochodzenia [tylko w przywozie] (pole 16)

są identyczne.

 

Raport generujący deklarację w przypadku wykrycia identyczności tych pól, dokonuje sumowania wartości i umieszcza je w jednej pozycji, używając do wpisania wartości w polu 10 (opis towaru) w miejsce nazwy z kartoteki opisu, ze słownika Kody CN.

 

Umieszczaj słownikowy opis kodu CN jako opis towaru – niezależnie od tego, czy towary są skomasowane czy nie, jako opis towaru będą miały umieszczony opis kodu CN.

 

W przypadku, gdy potrzebny będzie opis kodu CN, a nie będzie go w słowniku, lub brak będzie opisu kodu w słowniku, pokaże się odpowiedni komunikat. W wyniku raportu pojawi się lista brakujących kodów CN lub ich opisów.

 

W przypadku wystawiania dokumentów przed włączeniem opcji Intrastat w Ustawieniach, należy uzupełnić dane poprzez zaznaczenie pola Sprawdź poprawność danych.