Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Def

Drukuj

Def - polecenie

Składnia

Def ( nazwa definicji [, wartość definicji] )

 

Opis

Polecenie z jednym argumentem umożliwia pobranie aktualnej wartości podanej definicji globalnej. W przypadku braku podanej definicji zwracany jest pusty tekst.

Polecenie dwuargumentowe umożliwia zmianę istniejącej lub utworzenie nowej definicji, np. formatu daty lub kwoty, w trakcie wykonywania importu. Polecenie zwraca poprzednią wartość definicji.

 

Argumenty

nazwa definicji

Nazwa zmienianej definicji globalnej, np.:

Data  - odpowiada poleceniu globalnemu #Data

Separator_01  - odpowiada poleceniu globalnemu #Separator_01

wartość definicji

Nowa wartość definicji

 

Polecenie nie może być użyte do zmiany formatu pliku wejściowego.

 

Przykład:

Def  ( "Data", [format daty] )