Opis języka szablonów > Spis definicji języka szablonów > #Separator_01

Drukuj

#Separator_01 - definicja

Składnia

#Separator_01 "separator dziesiętny"

 

Opis

Specyfikacja separatora dziesiętnego w liczbie, używana przez polecenie Money. Określa znak, który oddziela część całkowitą i ułamkową w liczbie. Wszystkie znaki różne od +, -, cyfr i separatora dziesiętnego są ignorowane bez żadnego ostrzeżenia. W konsekwencji nie jest konieczne specyfikowanie stosowanego separatora tysięcznego. Domyślnym separatorem dla szablonu jest kropka.

 

Przykład:

#Separator_01 ","             //separator przecinek