Opis języka szablonów > Spis definicji języka szablonów > #Data

Drukuj

#Data - definicja

Składnia

#Data "format daty"

 

Opis

Definicja formatu daty, używana przez polecenie Date. Format definiowany jest przez określenie położenia i separatorów poszczególnych segmentów daty. Poszczególne symbole oznaczają:

R

rok

M

miesiąc

D

dzień

 

Nie jest konieczne definiowanie długości poszczególnych segmentów, tak więc RRRR-MM-DD jest równoważne R-M-D. Jeśli numer roku zawiera tylko dwie ostatnie cyfry, nastąpi automatyczne uzupełnienie do 4 cyfr, wg. następującego schematu:

rok < 70

Dodawane jest 2000 (lata 2000-2069)

70 =< rok <100

Dodawane jest 1900 (lata 1970 - 1999)

           

Wewnętrznym formatem daty w szablonie jest format RRRR-MM-DD .

 

Przykład:

#Data "R-M-D"     //Rok-Miesiąc-Dzień, separatorem jest myślnik