Strona startowa

Drukuj

Katalog raportów

W oknie tym można definiować nowe raporty lub wprowadzać poprawki do już istniejących.

Jeżeli nie ma się doświadczenia w programowaniu, nie należy wprowadzać zmian do definicji raportów.

 

obszar graficznej prezentacji danych:

drzewo katalogu raportów

obszar listy

 

Raporty rozszerzające funkcjonalność programu

 

Raporty oraz szablony zmodyfikowane przez użytkownika powinny być zapisywane pod innymi nazwami niż standardowe, co uchroni je przed nadpisaniem podczas upgradu lub instalacji nowej pełnej wersji.