Strona startowa

Drukuj

Katalog raportów - drzewko katalogów

Ta część okna prezentuje strukturę hierarchiczną katalogów raportów. Każdy raport może należeć tylko do jednego katalogu. Kryteria grupowania raportów w katalogach zależą od potrzeb firmy.

 

Elementy drzewa katalogu raportów

Korzeń drzewa

0RPTROOT2 Jest to podstawowy katalog zawierający wszystkie raporty. Katalogu tego nie można usunąć.

 

Liść drzewa

0RPTROOT2 Reprezentuje zdefiniowany katalog raportów. Kliknięcie symbolu katalogu powoduje jego otwarcie i pokazanie zawartości na liście w prawej części okna.

0RPTROOT2  Reprezentuje aktualnie otwarty katalog raportów.

 

Narzędzia związane z drzewem katalogu raportów

raporty

Pole listy opuszczanej ułatwia poruszanie się po bardzo rozbudowanych drzewkach. Po kliknięciu przycisku z prawej strony pola pojawia się lista prezentująca "ścieżkę powrotną" od aktualnie wskazanego katalogu do korzenia drzewka. Aby wybrać dowolny podkatalog na ścieżce, należy go kliknąć.

 

dodaj

Dodaje nowy podkatalog w bieżącym katalogu.

 

usun

Usuwa wskazany katalog. Katalog musi być jednak pusty, czyli nie może zawierać żadnych dokumentów ani innych podkatalogów.

 

edit

Umożliwia zmianę nazwy wskazanego katalogu.