Strona startowa

Drukuj

Katalog raportów - Lista

Lista służy do przeglądania zawartości katalogu, prezentując wszystkie znajdujące się w nim pozycje. Wyświetlenie pozycji listy należących do katalogu wskazanego na drzewku następuje dopiero po jego wybraniu.

 

Edytor raportów

przycisk [Nowy]

Otwiera okno edytora raportów, umożliwiając tworzenie nowego raportu. Aby rozpocząć edycję istniejącego raportu, należy kliknąć dwukrotnie odpowiednią pozycję na liście, lub wybrać ją i nacisnąć [Enter].

przycisk [Usuń]

Usuwa zaznaczone raporty z listy. Przed usunięciem program prosi o potwierdzenie operacji.

przycisk [Edytuj]

Otwiera okno edytora raportów, umożliwiając edycję bieżącego raportu. Aby rozpocząć edycję istniejącego raportu można także kliknąć dwukrotnie odpowiednią pozycję na liście, lub wybrać ją i nacisnąć [Enter].