Strona startowa

Drukuj

Kartoteka urzędów

Kartoteka ta grupuje dane dotyczące urzędów. Lista z prawej strony wyświetla zawartości wybranego z lewej strony katalogu, rodzaju lub wyboru.

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

Grupowanie danych według rodzaju

 

przycisk LISTAPRZ2

Służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

przycisk Nowy

Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu.

przycisk Operacje

Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece.

hmtoggle_plus1Operacje w kartotece urzędów

przycisk Zestawienia

Wyświetla listę poleceń i zestawień dostępnych w kartotece.

hmtoggle_plus1Zestawienia dla urzędów

 

Klawisze skrótów

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - urzędy

Okno urzędu

Kontrahenci