Strona startowa

Drukuj

Urząd

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych urzędu w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika.

 

strona Urząd

Kod urzędu - unikalny symbol urzędu identyfikujący go na listach.

Kod urzędu skarbowego - czterocyfrowy kod identyfikacyjny urzędu skarbowego. Pole należy wypełnić dla urzędów, do których generowane będą pliki JPK.

 

Po wystawieniu dla urzędu dowolnego dokumentu wartość tego pola zostanie zablokowana przez program (nie będzie można jej zmienić).

 

Nazwa urzędu, Adres urzędu, Dane dotyczące kontaktowania się z urzędem, Dane rachunku bankowego urzędu

 

strona Parametry

Informacje o przynależności urzędu do rodzaju i katalogu

znacznik - Graficzny znacznik ułatwiający zaznaczanie i odszukiwanie rodzaju

Księgowania:

FK - Identyfikator urzędu w programie Finanse i Księgowość

parametr - Parametr księgowania dla urzędu

 

Przyciski narzędziowe

Informacje

Zestawienia

Operacje

Notatka

Przeglądanie listy

 

Zobacz także:

Dodawanie urzędu

Edycja danych urzędu