Strona startowa

Drukuj

Kartoteka bufora

W kartotece Bufor (Ctrl+B) przechowywane są dokumenty w trakcie tworzenia, przed ich wystawieniem oraz wystawione dokumenty zamówień (własne i obce). W odróżnieniu od innych kartotek listki w lewej części okna pozwalają wybrać odpowiednią kategorię dokumentów (Sprzedaż, Magazyn, Zakup) a jedynym dostępnym uporządkowaniem danych jest uporządkowanie według kryterium wyboru. Oprócz przycisków poleceń takich jak w innych kartotekach, występuje przycisk DOKUMENTY, umożliwiający natychmiastowe przejście do związanej z buforem kartoteki dokumentów.

 

przycisk Nowy

Otwiera okno dokumentu, umożliwiając stworzenie nowego dokumentu. Aby zmienić dane istniejącego dokumentu, należy kliknąć dwukrotnie odpowiednią pozycję na liście, lub wybrać ją i nacisnąć Enter.

Przycisk LISTAPRZ2

Przycisk LISTAPRZ2 służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

 

Nagłówek listy

Każdy dokument na liście dokumentów w buforze opisany jest polami Numer, Data, Wartość, Kontrahent, Numer obcy, Osoba. Może mieć także przypisany jeden ze znaczników zdefiniowanych w systemie. Część pól może być niewidoczna, w zależności od rozmiarów okna.

Kliknięcie w polu nagłówka powoduje uporządkowanie listy według tego pola; ponowne kliknięcie zmienia sposób uporządkowania (z malejącego na rosnące lub z rosnącego na malejące).

 

przycisk Dokumenty

Umożliwia natychmiastowe przejście do związanej z buforem kartoteki dokumentów.

 

przycisk Zestawienia

Wybranie tego przycisku umożliwia zestawianie raportów i sporządzanie wydruków dla wybranych pozycji kartoteki albo globalnie dla całej kartoteki.

 

przycisk Operacje

W kartotece bufora dostępne są następujące operacje:

Wystawianie dokumentów

Kopiowanie do bufora

Drukowanie dokumentów

Ustawianie znacznika

Usuwanie dokumentów

 

Klawisze skrótów

 

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

 

Wskazówka:

Aby utworzyć dokument pro forma, należy najpierw wygenerować do bufora fakturę VAT. Następnie należy wejść do kartoteki bufora i do tego konkretnego dokumentu w buforze. Na wybranym dokumencie należy zmienić napis na wydruku na Pro Forma i wydrukować go.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami

Dokumenty handlowe i magazynowe