Strona startowa

Drukuj

Grupowe wystawianie dokumentów

Operacja ta jest dostępna tylko dla dokumentów w buforze (kartoteka Bufor, Wybór > Dokumenty w buforze). Umożliwia ona grupowe wystawianie dokumentów zaznaczonych na liście.

 

data wystawienia, (dla dokumentu sprzedaży), data wpływu (dla dokumentu zakupu), data sprzedaży

Jeśli pola te są zaznaczone, istniejące w wystawianym dokumencie daty są zastępowane wartościami podanymi w oknie (program domyślnie podpowiada datę bieżącą), w przeciwnym razie pozostają bez zmian.

aktualizuj dane kartotekowe dokumentu

Jeśli pole to jest zaznaczone, zawarte w wystawianym dokumencie dane kontrahenta i towarów są aktualizowane wartościami z odpowiednich kartotek, w przeciwnym razie pozostają bez zmian. Nie podlegają aktualizacji kody kontrahenta i towarów oraz ilości towarów.

drukuj, liczba wydruków

Jeśli pole drukuj jest zaznaczone, to drukowana jest podana liczba egzemplarzy każdego z dokumentów, w przeciwnym razie wystawiane dokumenty nie są drukowane.

napis

Z opuszczanej listy należy wybrać napis umieszczany na drukowanych dokumentach.