Strona startowa

Drukuj

Operacja grupowa Drukowanie dokumentów

Operacja ta umożliwia wydrukowanie grupy dokumentów z jednakowymi parametrami wydruku.

 

fiskalizuj dokumenty fiskalne (dotyczy dokumentów sprzedaży)

Jeśli pole to jest zaznaczone, dokumenty będą automatycznie fiskalizowane podczas drukowania.

 

drukuj, liczba wydruków

Jeśli pole drukuj jest zaznaczone, to drukowana jest podana liczba egzemplarzy każdego z dokumentów, w przeciwnym razie dokumenty nie są drukowane.

 

napis

Z opuszczanej listy należy wybrać napis umieszczany na drukowanych dokumentach.

 

wysyłaj do PDF

Zaznaczone dokumenty zostaną wygenerowane w formacie pdf.

 

katalog

We wskazanym tu przez użytkownika katalogu są zapisywane poszczególne dokumenty jako oddzielne pliki pdf. Nazwa każdego pliku składa się z nazwy wydruku i numeru dokumentu.

 

znaki specjalne w nazwie zastąp

W tym polu można wpisać znak, jakim zostaną zastąpione znaki specjalne w nazwie pliku (np. znak /), dzięki czemu uniknie się problemów z późniejszą obsługą tych dokumentów. Może to być przykładowo znak _.