Kalendarz i tabela zbiorcza > Harmonogramy

Drukuj

Harmonogramy

Ewidencja czasu pracy prowadzona jest na podstawie inicjalizacji kalendarzy użytkowników harmonogramami czasu pracy, oraz rejestracji wydarzeń: nieobecności, nadgodzin, spóźnień lub wcześniejszych wyjść z pracy. W oparciu o ręcznie wprowadzanie zapisy wejścia/wyjścia lub dane z rejestratorów czasu pracy (RCP) można dodatkowo zautomatyzować czynności związane z ewidencją czasu pracy. Konfiguracja w zakresie ewidencji czasu pracy i automatyzacji znajduje się w zakładce Konfiguracja niniejszej dokumentacji.

 

Inicjalizacja kalendarza wzorcem czasu pracy

Zmiana nietypowych godzin pracy w harmonogramie

Import harmonogramów z pliku Excel

Obsługa pliku szablonu importu harmonogramów w pliku Excel

Tabela zbiorcza