Kalendarz i tabela zbiorcza > Harmonogramy > Obsługa pliku szablonu importu harmonogramów w pliku Excel

Drukuj

Obsługa pliku szablonu importu harmonogramów w pliku Excel

Pobierz załącznik: Harmonogramy_e_Pracownik.xlsx

 

Arkusz parametry

 

img_epr_051

 

Należy wkleić listę pracowników i numerów kart RCP w tabelę w kolumnie A:B

oAby to zrobić, można skorzystać z funkcjonalności eksportu do pliku Excel widoku listy użytkowników z odpowiednio ustawionym widokiem bez grupowania i kolumnami  Użytkownik, Numer karty RCP. Aby osiągnąć taki efekt, należy  skorzystać z przycisku zaznaczonego na zrzucie, przeciągając pozostałe kolumny jaki i grupowanie, do sekcji wybór kolumn w celu ich ukrycia oraz odfiltrować niepuste wartości z kolumny Numer karty RCP.

 

img_epr_052

 

Użytkownik może wskazać datę rozpoczęcia, wymiar etatu  oraz ilość dni świątecznych.

Parametry wymiar etatu oraz ilość dni świątecznych występujących w dniu roboczym służą do prawidłowego wyliczenia normy czasu pracy we wskazanym okresie. Jest ona wykorzystywana do weryfikacji zaplanowanych godzin dla pracowników w arkuszu Statystyki.

Pozostałe komórki są zablokowane do edycji przez użytkownika.

 

Arkusz Raport zmian

 

img_epr_053

 

Nagłówek tabeli aktualizuje się automatycznie na podstawie parametrów i w nawiasie prezentowane są pierwsze dwie litery nazwy dnia tygodnia. Dodatkowo sobota i niedziela są oznaczane innym kolorem tła.

Użytkownik może w kolumnie nazwisko i imię wybrać z listy użytkownika (na podstawie listy z arkusza Parametry), dla którego w danym wierszu wprowadzany będzie harmonogram.

Kolumna Id uzupełnia się automatycznie na podstawie wybranej osoby z kolumny Imię i nazwisko (numer karty RCP z arkusza Parametry)

W kolumnie oznaczonej datą, możemy wprowadzać harmonogram w formacie "HH:MM - HH:MM". Pusta kratka będzie oznaczała dzień wolny.  Wprowadzana dana musi być zgodna ze wzorcem, aby e-Pracownik mógł poprawnie zinterpretować  jej wartość. Popularnym błędem popełnianym na początku pracy będzie brak spacji oddzielającej myślnik od godziny, co będzie blokowało wprowadzenie wartości.

 

img_epr_054

 

Arkusz Statystyki

img_epr_055

W kolumnie Wymiar godzin zliczana jest ilość godzin pracy zaplanowanych dla danego użytkownika, jeśli jest ona

ozgodna z normą z arkusza parametry - jej tło jest ustawione na kolor zielony,

oniższa niż norma - jej tło jest ustawione na kolor żółty,

owyższa niż norma - jej tło jest ustawione na kolor czerwony.

W kolumnie Ilość dni wolnych Zliczana jest ilość pustych kratek - dni wolnych dla danego użytkownika.

Kolejne kolumny w tym arkuszu są odblokowane dla edycji użytkownika, gdyby zaszła potrzeba dodania własnych formuł obliczeniowych.