Migrator > Instrukcja migracji > Handel - migracja krok po kroku

Drukuj

Handel - migracja krok po kroku

Zanim uruchomisz migrator zapoznaj się jak przygotować środowisko do migracji danych oraz jak wykonać wymaganą diagnostykę baz:

Przygotowanie do migracji (Handel) >>

 

Jeśli firma korzysta z rozwiązań indywidualnych/modyfikacji funkcjonalnych zalecane jest przeprowadzenie migracji próbnej i zweryfikowanie działania programu przed rozpoczęciem normalnej pracy na danych firmy.

 

Uruchomienie programu migratora otwiera okno kreatora migracji:

Krok 1 - Wybór firmy        Krok 1 - Wybór firmy

hmtoggle_plus1        Krok 2 - Parametry migracji

Krok 2 - parametry SQL        Krok 3 - parametry SQL

Krok 3 - Migracja danych        Krok 4 - Migracja danych

Krok 4 - Wynik        Krok 5 - Wynik

hmtoggle_plus1        Pierwsze logowanie do zmigrowanej bazy (Symfonia)

 

Po zmigrowaniu danych i pierwszym logowaniu do firmy należy zweryfikować poprawność przeniesionych danych:

Weryfikacja danych po migracji >>