Migrator > Instrukcja migracji > Handel - przygotowanie do migracji

Drukuj

Handel - przygotowanie do migracji

Migrator 2023.a (23.1.1.0) obsługuje konwersję baz Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn) 2023.a do programu Symfonia 2023.

 

Informacje o wspieranych wersjach programów źródłowych i docelowych można znaleźć pod linkiem Wersje do migracji w pierwszym kroku procesu migracji.

 

Przed instalacją Migratora należy upewnić się, że na komputerze, na którym będzie przeprowadzony proces migracji nie jest zainstalowana jego wcześniejsza wersja. W przypadku wykrycia wcześniejszej wersji Migratora należy ją odinstalować.

 

W systemie, na którym wykonywana będzie migracja powinny być zainstalowane następujące składniki:

Program Symfonia w wersji 2023 pobierz pakiet instalacyjny Symfonii (1.59 GB) >>

Symfonia 2.0 Handel 2023.a pobierz (797 MB) >>

Symfonia Migrator 2023.a (23.1.1.0) pobierz >>

 

Informacje o instalacji Symfonii i silnika bazy danych Microsoft SQL Express >>

Migrację należy przeprowadzić z użyciem silnika bazy danych SQL Express.

 

Weryfikacja bazy przed migracją

 

Zanim przystąpisz do migracji wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy firmy, którą chcesz zmigrować.

 

Zaloguj się do bazy na użytkownika z pełnymi uprawnieniami administratora.

 

Z menu Firma wybierz raport Weryfikacja przed migracją.

img_mig_39

 

 

Opcja Weryfikacja przed migracją widoczna jest dla użytkownika z prawami administratora i tylko wtedy, gdy żadne okno w programie nie jest otwarte. Aby zamknąć otwarte okna programu możesz skorzystać z polecenia menu programu Okno > Zamknij wszystkie okna.

 

 

Diagnostyka nie pozwoli na wykonanie migracji jeśli w buforze programu znajdują się dokumenty. Wystaw lub usuń dokumenty znajdujące się w buforze przed uruchomieniem diagnostyki.

 

Raport Weryfikacja przed migracją kontroluje poprawność danych.

 

Kolejno program wyświetli następujące komunikaty wymagające akcji użytkownika.

 

img_mig_29

Potwierdź przyciskiem Tak, że chcesz kontynuować. Dodatkowo jeśli chcesz aby podsumowanie diagnostyki zostało wygenerowane od pliku PDF zaznacz pole Wyniki diagnostyki zapisz do pliku PDF.

 

img_mig_41

Diagnostyka przed migracją może być czasochłonna, jeśli chcesz aby proces został automatycznie przerwany w przypadku wykrycia błędów blokujących migrację kliknij Przerwij. Jeśli chcesz wykonać pełną diagnostykę bez względu na wykryte problemy kliknij Nie przerywaj.
W przypadku wykrycia problemów nie blokujących migracji, do użytkownika należy decyzja, czy chce wykonać migrację i w jakim zakresie (standardowym / częściowym).

 

img_mig_30

Aby kontynuować potwierdź przyciskiem Kopia bezpieczeństwa została wykonana, że posiadasz kopię bezpieczeństwa firmy przed migracją.

 

Proces weryfikacji danych widoczny będzie w postaci okien z informacją o działaniu jak poniżej:

img_mig_31

 

img_mig_32

 

Raport Weryfikacja przed migracją kontroluje poprawność danych. Prawidłowym wynikiem raportu powinien być komunikat:

 

img_mig_34

 

Wykonanie dodatkowej kopii bezpieczeństwa po weryfikacji bazy (przed rozpoczęciem migracji) pozwala zabezpieczyć się przed koniecznością ponownej weryfikacji w przypadku, gdyby któryś z użytkowników zalogował się do niej w międzyczasie.

 

Jeśli zostaną wykryte problemy, które mogą wymagać uwagi użytkownika, ale nie blokują migracji wyświetlony zostanie komunikat:

 

img_mig_33

lub np:

img_mig_42

 

 

Jeżeli w trakcie weryfikacji pojawią się błędy lub czynności do wykonania blokujące migrację pojawi się poniższy komunikat. Należy wówczas przejść do podsumowania na końcu raportu i wykonać zalecane czynności.

 

img_mig_35

 

Jeżeli w raporcie pojawią się informacje o diagnostykach zwracających komunikaty z błędami, należy wykonać ich naprawę. W tym celu należy przejść do Menu Kartoteki > Raporty > System > Diagnostyka i wykonać raport na poszczególnych diagnostykach.

 

Wszelkie naprawy wykonujemy na kopii bazy danych.

 

W trakcie wykonywania raportu może pojawić się okno dialogowe z możliwościami Napraw, Usuń lub Pozostaw i podanym numerem dokumentu lub rekordem – zalecamy zawsze wybierać opcję Pozostaw (otrzymamy wtedy raport o błędach, ale nie dokonamy zmian w bazie danych, z których nie będzie możliwości wycofania się).

 

Nie należy migrować bazy, jeżeli diagnostyki zwracają komunikaty z błędami.

 

Jeśli raporty diagnostyczne zostaną zakończone błędami i wyświetlona zostanie informacja, że baza danych wymaga naprawy przed migracją:

W przypadku posiadania pakietu z usługą wsparcia technicznego skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym poprzez zgłoszenie problemu lub serwis eBOK.

W przypadku pakietu bez usługi wsparcia technicznego skontaktuj się z dystrybutorem Symfonii lub handlowcem.

 

Po wykonaniu raportów Weryfikacji przed migracją nie otwieraj żadnych nowych okien i zakończ pracę z programem. Wejście w jakiekolwiek okno po wykonaniu raportów spowoduje utratę informacji, że baza danych została zweryfikowana.

 

Dalej postępuj zgodnie z instrukcją migracji:

Migracja krok po kroku >>