Klienci > Nowy kontrahent klienta

Drukuj

Nowy kontrahent klienta

W oknie dodawania nowego kontrahenta klienta można wprowadzić jego podstawowe dane i adres.

 

Osoba fizyczna

Aby móc wprowadzić imię i nazwisko kontrahenta będącego osobą fizyczną zaznacz pole Osoba fizyczna.

 

Wczytanie danych z GUS

Aby wczytać dane kontrahenta z bazy GUS wprowadź jego numer NIP i kliknij przycisk GUS. Wyświetlone zostanie okno z podglądem danych w GUS dla wprowadzonego numeru NIP. Aby wypełnić dane kontrahenta na podstawie GUS kliknij przycisk Wstaw dane.

 

Pole Status

W rozwijanym polu wyboru Status możesz dodatkowo określić własny status dla wprowadzanego kontrahenta (Niezweryfikowany, Aktywny, Nieaktywny).

 

Uzupełnianie pozostałych danych kontrahenta

Aby dodać rachunek bankowy, numer KRS,  adres www czy dodatkowe adresy kontrahenta zapisz jego dane i otwórz go ponownie do edycji. Edycja kontrahenta >>