Klienci > Edycja kontrahenta

Drukuj

Edycja kontrahenta

Okno edycji kontrahenta klienta składa się z dwóch zakładek:

 

Znajdujący się na dole okna przycisk Podgląd otwiera okno podglądu dokumentów i terminarza kontrahenta klienta. Dokumenty i terminarz >>

 

Zakładka Kontakt

Zakładka prezentuje podstawowe dane kontrahenta.

 

Pole Symbol zawiera identyfikator (FK ID) kontrahenta w programie księgowym

 

Wczytanie danych z GUS

Aby wczytać dane kontrahenta z bazy GUS wprowadź jego numer NIP i kliknij przycisk Pobierz dane z GUS. Wyświetlone zostanie okno z podglądem danych w GUS dla wprowadzonego numeru NIP. Aby wypełnić dane kontrahenta na podstawie GUS kliknij przycisk Wstaw dane.

 

Adres dla eFaktury

W polu Adres eFaktury podaj adres email kontrahenta przeznaczony do otrzymywania e-faktur.

 

Archiwizacja e-maili

Przełącznik Archiwizuj maile / Nie archiwizuj maili przy polu WWW określa czy korespondencja zawierająca w adresie email domenę podanej strony internetowej będzie archiwizowana.

 

Na przykład dla strony www.mojastrona.pl będą to wszystkie wiadomości z adresów e-mail [email protected].

 

Nr konta

Domyślny numer konta bankowego firmy. Poprawny numer konta bankowego składa się z 26 cyfr (standard NRB), prefiks PL jest opcjonalny, ale w przypadku rachunków zagranicznych należy dodać 2 literowy prefiks kraju np.: GB, IT (standard IBAN).

Klient nadrzędny

 

 

Zakładka Adresy

Zakładka przeznaczona jest do zarządzania adresami kontrahenta.

 

Zapisz – zapisuje zmiany aktualnie wybranych danych adresowych.

Dodaj nowe – dodaje nowy adres kontrahenta. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Zapisz.

Domyślny – oznacza wybrany adres jako domyślny adres kontrahenta dla wprowadzanych dokumentów. Domyślny adres oznaczony zostanie w drugiej kolumnie listy adresów.

Usuń – usuwa wybrany adres.

Historia – otwiera okno podglądu historii zmian w danych adresowych kontrahenta.

 

hmtoggle_plus1        Filtry

 

Zobacz również:

Panel sterowania – Typy adresów