Konfiguracja > Konfiguracja Connect dla MKP

Drukuj

Konfiguracja Connect dla MKP

1.Otwórz Ustawienia aplikacji i przejdź na zakładkę Eksporter.

2.W grupie ustawień Konfiguracja:

w polu System wskaż program, z którym ma współpracować platforma: Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość.

w polu Format wymiany danych wybierz sposób komunikacji z systemem.

 

img_bro_88

 

3.Wskaż domyślny szablon generowania dekretów: Księga przychodów i rozchodów lub Ryczałt.

img_bro_103

 

Jeśli została wybrana Księga przychodów i rozchodów w kolejnym kroku wskaż domyślną kolumnę dla przychodów i kosztów:

 

img_bro_89

 

Jeśli wybrany został Ryczałt wtedy wskaż jaką stawką podatkową rozliczany jest klient:

 

img_bro_90