Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Udostępnianie danych osobowych - zakładka

Drukuj

Zakładka Udostępnianie danych osobowych

Okno Udostępnianie danych osobowych umożliwia wprowadzenie wpisu do Ewidencji udostępnień danych osobowych zawierającego informacje kto komu oraz w jakim zakresie udostępnił dane osobowe.

 

Po wypełnieniu wymaganych pól, na zakładce Udostępnianie danych osobowych widoczne będą następujące informacje:

Udostępniający dane - kto udostępnia dane osobowe,

Odbiorca danych - komu zostały udostępnione dane osobowe wybranej osoby lub osób,

Data udostępnienia danych - dzień, w którym dane zostały udostępnione,

Dane udostępnione - pojawi się zakres udostępnionych danych.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Udostępnianie danych osobowych

 

Tematy powiązane:

Raport o danych osobowych