Administracja z danymi firmy > Menu Firma

Drukuj

Menu Firma

Z menu Firma dostępne są następujące polecenia:

Dane firmy

Zamknij firmę

Zamknij aplikację

Zmiana hasła

Wykonaj kopię bezpieczeństwa

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii online