Administracja z danymi firmy > Menu Firma > Zmiana hasła

Drukuj

Zmiana hasła

Użytkownik, który uzyskał dostęp do danych firmy bez stosowania zintegrowanego logowania, ma możliwość zmiany swojego hasła dostępu. Okno dialogowe Zmiana hasła pojawi się po wybraniu z menu Firma polecenia Zmiana hasła. Okno umożliwia zmianę hasła zabezpieczającego dostęp aktualnie zalogowanego użytkownika.

W celu zabezpieczenia przed możliwością podejrzenia hasła przez inne osoby, wpisywane znaki są widoczne jako gwiazdki. Przycisk Wymagania umożliwia sprawdzenie aktualnych wymagań polityki haseł firmy.

Podczas dalszego wykorzystywania programu, każdy z użytkowników powinien regularnie zmieniać hasło zabezpieczające dostęp do danych firmy.

 

W przypadku użytkownika korzystającego ze zintegrowanego logowania, nie ma możliwości zmiany hasła w wyżej opisany sposób.

 

Tematy powiązane:

Menu Firma