Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Lista zleconych anonimizacji

Drukuj

Lista zleconych anonimizacji

Okno prezentuje informacje o stanie realizacji zleconych anonimizacji. Okno otwierane jest z kartoteki Osoby przyciskiem Lista anonimizacji.

 

Okno umożliwia wstrzymanie/wznowienie poszczególnych aktualnie aktywnych procesów anonimizacji.

 

Przycisk Raport umożliwia przygotowanie zestawienia informacji o wybranej z listy zakończonej anonimizacji.

 

Zobacz także:

Anonimizacja danych osobowych