Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Kopiowanie uprawnień

Drukuj

Kopiowanie uprawnień

Dialog ten otwierany jest przycisk Zmień uprawnienia znajdującym się na pasku narzędziowym nad listą użytkowników.

 

Okno Zmiana uprawnień umożliwia dla aktualnie wskazanego użytkownika skopiowanie praw do systemu Symfonia ERP z jednego lub wielu kont innych użytkowników.

 

Dla operacji zmiany uprawnień można wybrać jednego lub wielu użytkowników "wzorcowych".

 

img_adm_35

 

Jeśli dla użytkownik posiada przypisaną osobę to na górze okna prócz loginu prezentowane będzie jej imię i nazwisko.

 

Po otworzeniu okna należy:

Wybrać akcję:

oDodaj – dodanie uprawnień na podstawie praw posiadanych przez wybranych użytkowników (nie zostaną usunięte żadne dotychczasowe prawa użytkownika).

oZastąp – wszystkie prawa użytkownika zostaną najpierw usunięte a następnie nadane zostaną mu uprawnienie zgodnie z tymi które posiadają wskazani niżej użytkownicy.

Wskazać jednego (lub więcej) użytkowników, na podstawie których nadane zostaną uprawnienia użytkownikowi, dla którego wykonywana jest operacja.

 

Dla użytkowników z przypisanym zestawem Administrator systemu nie można wykonać akcji Zastąp.