Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Konfiguracja załączników

Drukuj

Konfiguracja załączników

Okno konfiguracji mechanizmu FileStream obsługującego na serwerze SQL przechowywanie plików załączników.

 

Instalacja i konfiguracja usługi załączników >>

 

img_adm_08

 

Funkcjonalność FileStream wykorzystywana jest do obsługi załączników dla towarów w module Handel.

 

Zaawansowana konfiguracja – włącza ustawienie wyboru katalogu zapisu załączników na serwerze SQL.

Katalog – katalog FileStream na serwerze SQL, gdzie zapisywane będą pliki załączników. Gdy niewypełnione jest to domyślny katalog dla serwera SQL.

Adres serwera – adres serwera, na którym znajduje się usługa załączników. Pole należy wypełnić jeśli usługa złączników znajduje się na innej maszynie niż serwer SQL.

 

Niedozwolone formaty plików

W słowniku Niedozwolone formaty plików znajduje się lista rozszerzeń plików, których nie można dodać jako załączniki.

 

Domyślnie są to rozszerzenia plików wykonywalnych: bat, com, exe, jar, ps1.