Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Informacje

Drukuj

Zakładka Informacje

W prawej górnej części zakładki Informacje znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie danymi wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

W trybie edycji, na zakładce Informacje można wprowadzać dane, takie jak:

Źródło danych - źródło pochodzenia danych osobowych,

Adres źródła danych - adres źródła danych osobowych,

Zgoda na udostępnianie danych osobowych - zgoda na udostępnianie danych osobowych,

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

Nie uwzględniaj w procesie anonimizacji - gdy zaznaczone, osoba będzie wyłączona z procesu anonimizacji danych osobowych (opcja ma zastosowanie np. w przypadku, gdy firma jest w sporze prawnym z daną osobą i anonimizacja jej danych nie jest pożądana). Anonimizacja danych osobowych >>

Data dodania - data wprowadzenia danych osobowych do systemu,

Dodał - identyfikator użytkownika wprowadzającego dane do systemu,

Data modyfikacji - data zmiany danych,

Zmodyfikował - identyfikator użytkownika, który ostatnio modyfikował dane osoby wybranej na liście,

Notatka - notatka związana z osobą wybraną na liście.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Informacje