Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Właściwości > Dodawanie użytkownika

Drukuj

Dodawanie użytkownika

Dodawanie nowego użytkownika oraz zmiana danych użytkownika istniejącego w systemie, możliwe jest w oknie Użytkownicy. Po wybraniu akcji Dodaj zakładka Właściwości przechodzi w stan edycji. Należy wówczas wprowadzić co najmniej Login użytkownika, wybrać Osobę z Listy osób oraz określić Rodzaj logowania (zintegrowane lub standardowe).

Jeśli zaistnieje taka potrzeba login wybranego użytkownika można zablokować (pole Zablokowany), co uniemożliwi takiemu użytkownikowi logowanie się do systemu. Nie ma natomiast możliwości zmiany loginu po jego zapisaniu.

Dodatkowo istnieje możliwość określenia zakresu dat, w jakim użytkownik ma być aktywny.

Informacja w polu Typ użytkownika określa, czy dany użytkownik jest użytkownikiem standardowym (Typ użytkownika - Standardowy), czy jest to inny użytkownik, specjalny.