Strona startowa

Drukuj

Rejestracja i aktywacja bazy

Informacje ogóle

Aktywacja programu Symfonia ERP odbywa się automatycznie na podstawie Numeru seryjnego, Numeru klienta. Po wprowadzeniu numerów baza będzie aktywowana przez 70 dni od daty wygenerowania numeru w systemie Symfonia ERP. W tym czasie system weryfikuje zobowiązania finansowe wobec Sage sp. z o.o. W przypadku uregulowanych płatności i jeśli od zakupu programu minęło 30 dni, program zostaje aktywowany do 2099 roku lub daty zakończenia świadczenia usługi.

 

W przypadku kiedy do bazy nie zostały wprowadzone numery seryjne, program umożliwi pracę przez okres 30 dni (licencja próbna).

 

Rejestracja programu wymaga dostępu do internetu. Licencjonowanie - konfiguracja komunikacji sieciowej >>

 

Zmiana daty systemowej na datę wcześniejszą niż data ostatniego logowania może spowodować zablokowanie wprowadzonej licencji i brak dostępu do funkcji programu.

 

Rejestracja i aktywacja bazy

W celu wprowadzenia numerów licencji do bazy zaloguj się do firmy w module Administracja oraz otwórz okno menu Administracja > Licencje.

img_aktyw_01

W oknie licencji widoczne są wszystkie próbne numery oraz termin wygaśnięcia licencji próbnej.

 

img_aktyw_06

 

 

Sposób aktywacji zależy od tego przy pracujesz na licencji przeznaczonej do pracy na jednej bazie czy też do licencji wielofirmowej.

 

hmtoggle_plus1Rejestracja bazy na licencji jednofirmowej

hmtoggle_plus1Rejestracja bazy na licencji wielofirmowej

 

Zobacz również:

Komunikat - Tryb awaryjny licencjonowania