Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Licencje > Tryb awaryjny licencjonowania

Drukuj

Tryb awaryjny licencjonowania

Komunikat o Trybie awaryjnym licencji oznacza system nie znalazł licencji umożliwiającej na pracę z aktualną firmą. Licencja w tym trybie umożliwia pracę przez 14 dni. W takie sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt ze swoim opiekunem lub Biurem Obsługi Klienta Symfonii.

 

Podczas standardowej pracy z aplikacją w licencji określone są funkcjonalności przez nią udostępniane, dostępna ilość użytkowników / stanowisk itp. Wraz z przedłużeniem okresu subskrypcji, czy też wraz z zakupem nowej / rozszerzonej wersji, dane licencji uaktualniają się. Zdarzają się jednak różne sytuacje w których może okazać się, że Firma potrzebuje pracować mimo braku potwierdzenia posiadania praw do używania aplikacji. Mając to na uwadze pozwalamy na pracę na wersji wyższej, niż maksymalna określona w licencji. Parametry licencji (funkcjonalności, ilość stanowisk, etc.) pozostają w tym czasie bez zmian. Okres tej pracy określony został na 14 dni. Informują o tym odpowiednie komunikaty, z których można dowiedzieć się również jakie moduły pracują w trybie awaryjnym. 14 dniowy okres powinien w zupełności wystarczyć na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.

 

Aby sprawdzić, informacje o licencjach poszczególnych modułów, zaloguj się do firmy w module Administracja i wybierz z menu Administracja > Licencje.