Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Licencjonowanie - rejestracja i aktywacja

Drukuj

Licencjonowanie - rejestracja i aktywacja

Aby rejestracja i aktywacja programu była możliwa należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

https://licence.symfonia.pl

na porcie 443.

 

Serwer Proxy

Jeśli wykorzystywany jest serwer proxy, wtedy należy do pliku Administracja.exe.config dodać:

 

<system.net>
    <defaultProxy useDefaultCredentials="true" enabled="true"></defaultProxy>
</system.net> 

 

Plik znajduje się w katalogu instalacji programu.