Strona startowa

Drukuj

Logowanie zintegrowane SQL

Domyślnie administracja nie udostępnia konfiguracji logowania zintegrowanego dla kont administratora i użytkownika bazy danych SQL.

 

Aby móc skonfigurować dla tych kont logowanie zintegrowane należy do pliku Administracja.exe.config dodać parametr:

<appSettings>

 <add key="AllowDatabaseUsersWindowsAuthorization" value="1"/>

</appSettings>

 

Plik Administracja.exe.config znajduje się w katalogu instalacji programu.