Administracja > Użytkownicy i role > Przyznawanie dostępu do Firmy

Drukuj

Przyznawanie dostępu do Firmy

Aby użytkownicy mogli zalogować się do baz firm w poszczególnych modułach należy przyznać im do nich dostęp. W tym celu:

1.Z menu Ustawienia wybierz polecenie Użytkownicy.

2.Na panelu Użytkownicy kliknij dwa razy na wybranym pracowniku.

3.W oknie ustawień pracownika przejdź na panel Dostęp do firm/baz. Panel prezentuje firmy dołączone do bazy biura.

4.Kliknij na wybranej firmie aby rozwinąć listę jej modułów.

5.W kolumnie Dostęp oznacz moduły, do których użytkownik będzie miał dostęp.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zobacz także:

Dodawanie użytkownika

Tworzenie ról użytkowników

Przypisanie ról do użytkowników

Dołączanie bazy Firmy