Raporty programu > Okno Umowy LWD > Umowy LWD - koszty - graficzny

Drukuj

Umowy LWD - koszty - graficzny lwd

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kosztów związanych z umowami typu LWD aktualnie zaewidencjonowanymi w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_drk w oknie Umowy LWD.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Rok działalności:

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy rok, dla którego będzie wykonane zestawienie. Na liście dostępne są lata zdefiniowane dla firmy w ustawieniach programu. Podpowiadany jest rok zawierający bieżącą datę operacji w programie.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będzie wykonane zestawienie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Pokaż tylko koszty zapłacone

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że zestawienie obejmuje wyłącznie raty zaewidencjonowane jako zapłacone.

 

Dla leasingu rozbij koszty na kapitał i odsetki

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje rozdzielenie kwot rat na kapitał i odsetki dla umów leasingowych.

 

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wykazanie na raporcie kwot kosztów i ubezpieczenia samochodów w leasingu.

 

Pokaż kwoty VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że kwota VAT związana z ratą będzie prezentowana jako oddzielna pozycja.

 

Rozbij VAT na odliczony i nieodliczony

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ujęcie w raporcie oddzielnie kwot VAT odliczonego i nieodliczonego. Działanie tego pola ma sens tylko wtedy, gdy zaznaczone jest poprzednie.

 

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż NKUP

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wykazanie na raporcie kwot niepodlegających kosztom uzyskania przychodu dla umów leasingu samochodów osobowych.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.