Raporty > Okno Środki trwałe > Panel Arkusz

Drukuj

Panel Arkusz

Przewidywany przebieg amortyzacji - graficzny