Środki trwałe > Zakładka - Kryteria > Okno Dodefiniowanie kryterium

Drukuj

Okno Dodefiniowanie kryterium

W tym oknie możliwe jest dodefiniowanie istniejącego kryterium warunkowego. Polega na nadaniu wartości domyślnej warunkowi w kryterium.

 

bu_zapisz – zapisuje wartości dla kryterium.

 

Nazwa filtru

W tym polu widoczna jest nazwa kryterium.

 

W tabeli poniżej dostępne do edycji jest tylko pole w kolumnie Wartość. Wprowadzona wartość zostanie podczas wykonywania kryterium potraktowana jako domyślna.