Katalog raportów > Dialog Nowy katalog

Drukuj

Dialog Nowy katalog

W tym oknie dialogu można utworzyć na drzewku katalogów następny poziom katalogu poniżej wybranego w chwili otwarcia tego dialogu.

 

Dodaj nowy katalog

W tym polu należy wpisać nazwę nowo tworzonego katalogu.

 

Utwórz

Ten przycisk powoduje utworzenie nowego poziomu katalogu.

 

Anuluj

Ten przycisk zamyka okno dialogu bez tworzenia nowego katalogu.