Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia > Dialog Korekta umorzenia

Drukuj

Dialog Korekta umorzenia

W tym dialogu możliwe jest ustalenie warunków przeprowadzenia korekty kwoty dokonanego umorzenia wartości środka trwałego.

 

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to pola kwot są podzielone na dwie części: pola białe amortyzacja bilansowa i pola szare amortyzacja podatkowa.

 

Skoryguj umorzenie

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie wykonana korekta. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Kwota po korekcie

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym nową kwotę, wykonanego umorzenia dla środka w wybranym miesiącu.

Pierwsze pole to kwota po korekcie dla amortyzacji bilansowej.

Drugie pole dla to kwota po korekcie dla amortyzacji podatkowej.

 

Korekta o kwotę

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym kwotę, o jaką powinno być skorygowane dla środka wykonane umorzenie w wybranym miesiącu.

Pierwsze pole to kwota korekty dla amortyzacji bilansowej.

Drugie pole dla to kwota korekty dla amortyzacji podatkowej.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach korekty.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie korekty amortyzacji wykonanej dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania korekty.