Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia > Dialog Korekta planu amortyzacji

Drukuj

Dialog Korekta planu amortyzacji

W tym dialogu możliwe jest ustalenie warunków przeprowadzenia korekty kwoty planowanego umorzenia wartości środka trwałego.

 

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to pola kwot są podzielone na dwie części: pola białe amortyzacja bilansowa i pola szare amortyzacja podatkowa.

 

Skoryguj plan amortyzacji

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie wykonana korekta. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Kwota po korekcie

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym nową kwotę, planowanego umorzenia dla środka w wybranym miesiącu.

Pierwsze pole to kwota po korekcie dla amortyzacji bilansowej.

Drugie pole dla to kwota po korekcie dla amortyzacji podatkowej.

 

Korekta o kwotę

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym kwotę, o jaką powinno być skorygowane dla środka planowane umorzenie w wybranym miesiącu.

Pierwsze pole to kwota korekty dla amortyzacji bilansowej.

Drugie pole dla to kwota koekty dla amortyzacji podatkowej.

 

Skoryguj następne miesiące do końca roku

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uruchomienie procesu wyliczania skorygowanych kwot umorzeń, dla następnych miesięcy do końca roku i wyświetlenie tabelki z tymi wyliczeniami. W tabelce widoczne są dla kolejnych miesięcy roku poczynając od wybranego, planowane kwoty umorzeń.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach korekty.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie korekty amortyzacji planowanej dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania korekty.