Środki trwałe > Notatka dotycząca środka

Drukuj

Notatka dotycząca środka

Kliknięcie w kolumnie b_st_kono otwiera okno, w którym można prowadzić swoje notatki o środku trwałym. Nie są one uwzględniane w zestawieniach tworzonych w module.

 

Wyczyść

Ten przycisk powoduje usunięcie zawartości notatki.

 

Zapisz

Ten przycisk powoduje zapisanie wprowadzonych w notatce zmian.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez zapisywania wprowadzonych w notatce zmian.