Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Pomoc

Drukuj

Menu Pomoc

Menu Pomoc zawiera polecenia sterujące dostępem do pomocy oraz informacji o module.

 

Znajdują się w nim następujące polecenia:

Spis treści – otwiera pomoc programu.

Aktualności – otwiera opis zmian w ostatniej wersji programu.

Podręcznik użytkownika – otwiera podręcznik użytkownika w wersji elektronicznej.

Dokumentacjaotwiera folder, w którym zainstalowana została dokumentacja modułu.

Umowa licencyjna – otwiera dokument zawierający treść umowy licencyjnej w wersji elektronicznej.

Zgłoszenie problemu – otwiera okno formularza kontaktowego, w którym rejestrowane są uwagi użytkownika. Razem z uwagami użytkownika zbierane są informacje o stanie modułu. Zebrane informacje przekazywane są do producenta.

O programie – otwiera okno dialogu O programie prezentującego informacje o programie i jego użytkowniku.