Zakup > Zamówienia własne

Drukuj

Zamówienia własne

Moduł Handel obsługuje następujące kategorie dokumentów zamówień służące do rejestracji dokumentów zamówień:

Zamówienie własne

Zamówienie własne w walucie

 

Przypisanie dokumentu do określonej kategorii następuje poprzez zdefiniowanie odpowiedniego typu dokumentu w kartotece Ustawień.

 

Zobacz także:

Kartoteka Zamówienia własne