Sprzedaż > Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Drukuj

Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Aby rejestrować wystawiane dokumenty sprzedaży VAT na drukarce fiskalnej, użytkownik musi oznaczyć dokument jako fiskalny, oraz zdefiniować odpowiednie parametry takiej drukarki w ustawieniach.

To, czy dokument jest dokumentem fiskalnym, określa się w definicji typu dokumentu (pola fiskalny i fiskalizuj automatycznie). Zaznaczone pole wyboru Fiskalny oznacza, że dokument tego typu musi być zarejestrowany na drukarce fiskalnej. Zaznaczone pole wyboru Fiskalizuj automatycznie oznacza, że system przejdzie do fiskalizacji dokumentu bez ingerencji użytkownika.

 

Dokumentami fiskalnymi mogą być tylko dokumenty o charakterze faktury VAT (także paragon, faktura zaliczkowa). Przy wystawianiu dokumentów fiskalnych obowiązują następujące ograniczenia:

dokumenty muszą być wystawiane w cenach brutto,

naliczanie VAT odbywa się zawsze metodą iloczynu,

dokumenty muszą zawierać wyłącznie towary opisane w kartotece towarów,

nie można zmienić stawki VAT w pozycji towarowej dokumentu.

W związku z tym system uniemożliwia zmianę tych parametrów.

 

Zobacz także:

Urządzenia fiskalne