Strona startowa

Drukuj

Urządzenia fiskalne

Obowiązek stosowania kas fiskalnych wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenia Ministra Finansów określiły wymagania dotyczące konstrukcji kas fiskalnych i terminy, od których poszczególni podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych. Ponieważ przepisy w tym zakresie są zmieniane, a zaliczenie podatnika do określonej grupy może być niejednoznaczne, dlatego należy o aktualną informację zwracać się do swojego Urzędu Skarbowego.

 

Drukarki fiskalne

Dowolny komputer połączony z zalegalizowaną drukarką fiskalną stanowi kasę fiskalną w zrozumieniu wymienionych przepisów.

Wybór typu drukarki fiskalnej

Zmiana ustawień drukarki fiskalnej

Łączenie drukarki z komputerem

 

Kasy fiskalne

Moduł Handel może współpracować z dowolną ilością kas. Liczba portów komunikacyjnych komputera ogranicza liczbę jednocześnie podłączonych kas fiskalnych. W programie można zainstalować większą liczbę kas i tylko na czas przesyłania danych do lub z urządzenia dokonać fizycznego połączenia przewodem komunikacyjnym. Taki model pracy jest szczególnie wygodny przy wykorzystaniu komputera przenośnego lub gdy kasy znajdują się w różnych lokalizacjach.

Ustawienia - Kasy fiskalne

Export danych towarów do kasy fiskalnej

Import danych o sprzedaży z kasy fiskalnej

 

Lista urządzeń fiskalnych współpracujących z programem

hmtoggle_plus1Drukarki fiskalne – Elzab

hmtoggle_plus1Drukarki fiskalne – Novitus

hmtoggle_plus1Drukarki fiskalne – Posnet

hmtoggle_plus1Drukarki fiskalne – Inne

hmtoggle_plus1Kasy fiskalne – Elzab

hmtoggle_plus1Kasy fiskalne – Novitus

hmtoggle_plus1Kasy fiskalne – Posnet

hmtoggle_plus1Kasy fiskalne – Inne