Ustawienia > Współpraca z modułami > Connect > Statusy dokumentów wysłanych do Connect

Drukuj

Statusy dokumentów wysłanych do Connect

Dokumenty przesłane na Connect oznaczane są w kartotece, w kolumnie Status FK ikonami:

Widok klasyczny

Widok nowy

Opis

SD_wyslany_w_trakcie

SD_wyslany_w_trakcie_nw

 

Dokument jest w trakcie wysyłania.

SD_wyslany_na_SD

SD_wyslany_na_SD_nw

 

Dokument został wysłany. Wartość filtra: eksport wysłany.

SD_odebrany

SD_odebrany_nw

 

Dokument został odebrany przez program księgowy. Wartość filtra: eksport odebrany.