Lista raportów > Zest. cech dla zapisów - tekstowy

Drukuj

Zestawienie cech dla zapisów – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Dokumenty > Zapisy opatrzone cechą > Drukuj (Ctrl+p) > Zapisy z cechą - tekstowy.  

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie sum kwot dla zapisów opatrzonych wybraną cechą na podstawie danych zawartych w oknie Zestawienie zapisów wg cech.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.