Lista raportów > Zapisy konta - tekstowy

Drukuj

Zapisy konta – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Zapisy na koncie > Drukuj (Ctrl+p) > Zapisy konta - tekstowy.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie zapisów na koncie na podstawie danych z okna, w którym jest uruchamiany raport.

 

Opcje

Przy wykonaniu raportu można określić, jakie dane mają się ukazać na wydruku: okres, numer dokumentu, rodzaj podsumowań miesięcznych, daty. Można zestawić raport z kontami przeciwstawnymi.

Jeżeli w tabeli wybrano sortowanie wg okresu, przy podsumowaniach można uzyskać następujące informacje:

podsumowanie pełne – o bilansie otwarcia, sumach i saldach zapisów w okresie, sumach i saldach zapisów narastająco oraz sumach i saldach zapisów ogółem;

podsumowania skrócone – o bilansie otwarcia, sumach i saldach zapisów w okresie oraz sumach i saldach zapisów ogółem;

bez podsumowania – o sumach i saldach zapisów ogółem.

 

Jeżeli dane w tabeli posortowano wg innego nagłówka, nie można uzyskać podsumowań.

 

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Przy wąskim papierze (drukarki igłowe z wałkiem 10") należy wybrać jedną z trzech dat, jakie mogą ukazać się na wydruku (w odróżnieniu od sytuacji gdy papier jest 15" – wtedy wybieramy które mają się pokazać – wszystkie lub żadna).